top of page

 

INSTRUCTIES VOOR DE CHAUFFEUR :

 

1) Indien je de afspraak niet kan nakomen op de voorgestelde datum heb je twee mogelijkheden:

a) wisselen met iemand anders voorkomend op de chauffeurslijst (zie www.wtc-relst.be)

b) vervanging zoeken (iemand vreemd aan de club of een lid welk niet op de lijst staat) die jouw plaats als chauffeur van de volgwagen wil innemen.

2) De chauffeur is tijdig aanwezig ( ong 10 min. voor vertrek).

3)Als chauffeur scan je uw aanwezigheid met een barcodescan, daarvoor breng je de vwb-lidkaart mee ofwel jouw helm (met barcode!)  ofwel een kaartje waarop je een reserve barcode hebt gekleefd.  Je scant bij activiteit 'chauffeur van de groep die je volgt'

4) Je houdt je aan de verkeersregels.

5) In geval van pech  is het de bedoeling dat de fietser met fiets onmiddellijk instapt zodat de groep niet wordt opgehouden. De fietser kan dan een wiel vervangen terwijl de volgwagen de groep verder volgt. Van zodra opgelost, kan de chauffeur de fietser opnieuw afzetten, ofwel bij een stop van de groep, ofwel door even de groep voorbij te steken.

RIJ EXTRA VOORZICHTIG MET EEN PASSAGIER IN DE VOLGWAGEN !

6) Voor blessures is een EHBO-kit aanwezig.

7) De telefoonnummers van alle bestuursleden zijn aanwezig in de volgwagen zodat deze steeds kunnen bereikt worden bij problemen.

8) Zorg ervoor dat er zeker geen achterblijvers zijn. Alleen indien een fietser zelf duidelijk aangeeft dat hij zelf huiswaarts keert, mag de volgwagen deze persoon voorbij steken ; best is toch even in overleg te gaan met de betrokken fietser zodat er daarover geen misverstanden zijn.   In alle andere gevallen blijft de volgwagen achter de laatste van de groep.

9) Na de rit meldt je aan iemand van het bestuur indien er materiaal uitgeleend is en/of EHBO-materiaal verbruikt is.

Bij voorbaat dank om mee onze veiligheid te waarborgen !

 

Steeds beschikbaar voor bijkomende info.

Rudi Deleus, Chauffeursverantwoordelijke,

bottom of page