top of page

Lid worden

Wat te doen om lid te worden van vzw WTC Relst?

 • een mailtje naar Bob Van Steenweghen ter bevestiging met je naam, adres, gsm nr., mailadres, geboortedatum en als je eventueel al VWB-lid zou zijn, je VWB nr.

 • een afspraak maken bij Marc Wouters, onze kleding-verantwoordelijke, voor een pas-sessie.

  De lijst van de bestuursleden van je hier.

Wat te doen om lid te worden van vzw WTC Relst?

 • Een mailtje naar Bob Van Steenweghen (bob@wtc-relst.be) ter bevestiging met je naam, adres, gsm nr., mailadres, geboortedatum en als je eventueel al VWB-lid zou zijn, je VWB nr.

 • Een afspraak maken bij Marc Wouters, onze kleding-verantwoordelijke, voor een pas-sessie.

 • Elke zondagvoormiddag kan je afhankelijk van je interesse meerijden met de A, B, C of D ploeg voor een ritje van ongeveer 80 km. Je krijgt een basiswieleruitrusting. Je kan meedoen aan allerhande activiteiten zoals een 3-daagse of een clubdiner.

Wat kost mij dit?

 • Jaarlijks lidgeld:

 • 100€  ( -18-jarigen betalen slechts 50€ ) 

 • Aangezien wij een gemeentelijk erkende sportclub zijn kan je een deel van je lidgeld via de ziekenfondsen recupereren. Als je verzekerd bent via de VWB kan je een attest downloaden van de website van de VWB (www.vlaamsewielrijdersbond.be)en dit naar je ziekenfonds opsturen.
  Indien je niet via de VWB verzekerd bent kan je hiervoor een aanvraagformulier van je ziekenfonds laten invullen door een bestuurslid .Dit bezorg je  daarna aan je ziekenfonds. Het document kan je hieronder downloaden.

 • VWB verzekering :

 • Je betaalt 30€ (inclusief voor alle gezinsleden ). De leden moeten de aansluiting via de club regelen. Meer info kan je bekomen bij Bart van Craenenbroeck.   Het voordeel is dat bij een ongeval de club alle papierwerk met de verzekering regelt.   De aanwezigheidsregistratie voor de zondagritten is gebaseerd op de barcode die ook op de vwb-lidkaart staat (barcodesticker op helm); het is dus belangrijk dat het vwb-lidmaatschap tijdig in orde gebracht wordt ; de barcodestickers worden voorzien door de club.

 • Waarborg voor nieuwe leden vanaf 2016:

 • 350€ : Op dit bedrag is er een remgeld van 150€. Het resterende bedrag van de waarborg (200€) wordt onder de volgende voorwaarden teruggestort :

 • Je moet een totaal van 40 punten behalen op de aanwezigheidslijst.

 • Je hebt maximaal 3 seizoenen om een gecumuleerd aantal punten van 40  te bekomen. Indien je na 3 seizoenen geen totaal van 40 punten hebt behaald kan je geen aanspraak meer maken op terugbetaling van de waarborg.Zie het intern reglement voor meer info.

 • De waarborg wordt teruggestort op het einde van het seizoen (november-december) waarin je het totaal van 40 punten hebt bekomen. Tijdens het seizoen worden geen waarborgen terugbetaald.

 • Je kan de aanwezigheidslijst steeds online raadplegen. Klik hier.

Hoe te betalen?

 • Het jaarlijks lidgeld en de VWB verzekering kan gestort worden op de rekening van WTC Relst.

 • IBAN: BE85 7340 1137 7806

 • BIC: KREDBEBBXXX

 • Verkort is dit 734-0113778-06

 • De waarborg dient cash betaald te worden aan onze penningmeester na ontvangst van de volledige basisuitrusting.

Wanneer kan je lid worden en vanaf wanneer kan je meerijden ?

Als je inschrijft binnen deze deadline ben je zeker dat je over de volledige outfit zal beschikken om vanaf de openingsrit mee te rijden en ben je ook zeker dat de verzekering in orde is.

De inschrijvingsperiode voor seizoen 2017 is afgesloten.

Inschrijven is echter in principe steeds mogelijk doorheen het volledige seizoen ; indien er ingeschreven wordt na de deadline gelden echter volgende richtlijnen :

1. Voor wat betreft het lidgeld :  het inschrijvingsgeld wordt volledig betaald (geen pro-rata afrekening naargelang de periode wanneer het lidmaatschap start).

2. Voor wat betreft het meerijden met de groep :  3 keer vrij komen meerijden (zonder club-outfit) is mogelijk maar vanaf dan is het wachten tot je beschikt over de volledige outfit.

Let op: na de officiële inschrijvingsperiode, bestellen we nog slechts twee keer met een gebundeld kleding-order. De late inschrtijvers dienen dus rekening te houden met een zekere wachttijd. 

Vragen over kleding en levering ervan kan via mail bij  marc@wtc.be

PRIVACY

VERKLARING

(GDPR)

PERSOONSGEGEVENS

Als WTC RELST zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

vzw WTC RELST

Zetel: Hutstraat 47

Emailadres: johan@wtc-relst.be

Telefoon: 0496/720711

bottom of page