WTC - Corona Update

Beste clublid,

Jouw bestuur heeft beslist om de clubactiviteiten nog niet te herstarten.

Zoals vorige week gecommuniceerd leidde de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) dd. 13-05-20 m.b.t. in groep fietsen tot een moeilijke situatie.


(A) Vooreerst creëert deze de verwachting bij een aantal van onze clubleden om clubritten te heropstarten (zij het onder bepaalde voorwaarden)


(B)  De beslissing zelf is evenwel contradictorisch en wordt door velen als gewoon niet haalbaar beschouwd


(C)  En bovendien vinden velen het een onredelijke beslissing, omdat het wringt dat fietsen in groep (en zelfs direct een relatief grote groep) voorrang krijgt op andere mogelijke maatregelen met grotere emotionele of economische impact


Voor ons als bestuur voelt dit sterk aan als een vergiftigd geschenk.

Ter toelichting:

(A) Toelating, onder voorwaarden. De NVR besliste duidelijk om fietsen in groep toe te laten. De voorwaarden zijn:

a. In clubverband (maar wat is de aantoonbaarheid?)

b. van een begeleidende verantwoordelijke (wat houdt deze functie precies in? Cycling Vlaanderen interpreteert dat dit voor een wielertoeristenclub de facto de wegkapitein is, zoals gekend uit de wegcode. Maar is deze interpretatie afdoende?)

c. met respecteren van social distancing > dit is zeker niet altijd mogelijk als je als een peloton, dus 2 aan 2, rijdt. We zouden er van kunnen uitgaan dat de NVR dus impliciet redeneert dat je dit maximaal moet garanderen, en weet dat het de facto niet altijd en overal zal lukken. Maar mogen we daar zomaar van uitgaan? Daarnaast blijft er onduidelijkheid over het achter mekaar rijden: moet die 1,5m toegepast worden op personen of op de fietsen? Wij vermoeden personen, en dan kan je dus achter mekaar rijden. Maar ook dan blijft de vraag van het reële risico van achter iemand te rijden die praat en zweet…


(B) Onhaalbare voorwaarden. Eigenlijk spreekt de NVR zichzelf tegen. De social distancing kan nu eenmaal niet gegarandeerd worden tijdens een ganse groepsrit in peloton.


(C) Onredelijke beslissing. Het is moeilijk te begrijpen dat je wel met 19 anderen (losse & wisselende contacten) zou mogen gaan fietsen, maar dat je anderzijds je familie amper mag zien (max 4), kinderen bijna niet naar school mogen, niet naar je tweede verblijf mag met je eigen gezin, bepaalde ondernemingen nog niet open mogen, enz… Bovendien zijn er mensen die van kortbij en op een verschrikkelijke manier geconfronteerd werden met het virus.

We hadden gehoopt om meer duidelijkheid te krijgen via het ministerieel besluit, maar het uittreksel van het Staatsblad (in bijlage) leert niets nieuws. En onze bond, VWB, brengt evenmin verheldering terzake. Ook bij de Vlaamse Sportfederatie veel tekst, maar geen antwoord op onze prangende vragen. En Cycling Vlaanderen adviseert sinds gisteren om kleinere groepen (van 5 à 10 personen) te vormen…

Dergelijke ‘toelichtingen’ lossen de verwarring niet op natuurlijk…

Een rondvraag bij andere clubs leert dat de meerderheid beslist heeft om nog niet te herstarten.

Ons bestuur heeft in een eerste overleg na de NVR beslissing een poging gedaan om een zo constructief mogelijke invulling te geven.

Ja, we willen er als club zijn voor de leden die verlangen naar terug samen rijden en die de NVR beslissing als een opening zien. Maar de onaanvaardbare onduidelijkheden en de risico’s zijn zo groot, dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen, en beslissen dus om de clubactiviteiten nog niet op te starten, in het belang van de veiligheid en gezondheid van onze leden.

We volgen de ontwikkelingen terzake op de voet op, en houden jullie op de hoogte van zodra we iets anders kunnen beslissen.


Gelukkig kunnen we intussen wel onze geliefde sport individueel (en/of met max 2 dezelfde partners) blijven beoefenen. Doe dat veilig en gezond!

En… vergeet onze sponsors niet!

We danken je voor je begrip!

Jouw bestuur.

31 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Beste WTC Relst(st)er, We brengen graag wat warmte in deze wintertijd met een update van jouw geliefde club: Het bestuur heeft beslist om de Algemene Leden Vergadering niet te laten doorgaan op vrijda