top of page

Veiligheid

 • Veiligheid staat hoog aangeschreven bij WTC Relst. Vandaar dat er een aparte menu is aangemaakt met informatie daaromtrent.

 • We halen hier enkele belangrijke punten naar voren m.b.t. fietsen in groep met een koersfiets.​

 • Helm is officieel niet verplicht, maar aangewezen. Bij WTC Relst is het dragen van de helm VERPLICHT !

 • Een koersfiets is verplicht uitgerust met een fietsbel !

 • Lichten en reflectoren zijn 's nachts en indien de zichtbaarheid minder dan 200m is, verplicht.

 • Je mag pas vanaf 15 fietsers in groep per 2 op de weg rijden. Deze mogen gevolgd worden door een volgwagen.

 • Vanaf 50 fietsers zijn 2 wegkapiteins en een volgwagen vooraan en achteraan verplicht.

 • De wegkapiteins mogen enkel aan verkeerspunten waar geen verkeerslichten staan het verkeer tegen houden.

 • Mag een groep fietsers 'gebroken' worden?​

  • Tijdens de Algemene Leden vergadering dd 1/2/13, werd door Filip Beke (politie Kastze) een presentatie gegeven over verkeersveiligheid. Deze presentatie, die toch wel verrijkend was voor alle fietsende leden, kan u trouwens integraal hier bekijken.

  • Hier kan je nog de belangrijkste regels terugvinden indien je in groep fietst.

Veiligheid en Gezondheid

De club kocht drie draagbare AED-toestellen, een primeur voor onze regio, zodat er bij een hartstilstand of hartaanval onderweg onmiddellijk kan worden ingegrepen.

“Zelf zijn we gelukkig tot vandaag gespaard gebleven van drama’s, maar weten wel dat er altijd een risico is. We opteerden niet voor vaste toestellen aan het clublokaal, wel voor drie mobiele apparaten voor de volgwagens. 

Nuttige informatie voor gebruik van de toestellen (klik voor openen ) :

 - handleiding van de toestellen

 -reanimatie

VEILIGHEID in het VERKEER

   Toelichting op de algemene vergadering van 1/2/2013 door Filip Beke (politie Kastze)

 • Eén van de thema's die aan bod kwamen, was de vraag of een groep fietsers op een rond punt beschouwd dient te worden als 1 geheel, dat dan ook niet maggebroken worden door een auto die zou willen invoegen. In de pratkijk merken wij toch met regelmaat dat de regelgeving niet duidelijk is voor iedereen.

 • Filip Beke heeft ons aansluitend nog extra informatie bezorgd, en gevraagd om dit met u te delen.

 • In de wegcode staat niet specifiek vermeld dat men een groep fietsers niet mag breken. Dit geldt wel voor een groep voetgangers.

 • Toch zijn er verschillende rechters van oordeel dat een groep fietsers valt onder het begrip "stoet". Een stoet is dan weer wel verboden om te breken. Andere rechtspraak luidt dat een groep fietsers hier niet onder valt (onder het begrip stoet) en dat het bijgevolg toegelaten is om een groep fietsers te breken.

 • Concusie : Om wettelijk zeker in orde te zijn is het aangewezen om wegkapiteins te voorzien die het verkeer stilleggen aan kruispunten zonder verkeerslichten. Op die manier kan de colonne zonder gevaar (en volledig wettelijk) in groep het kruispunt oversteken. Die wegkapiteins moeten geïdentificeerd zijn met een trikolore armband en een C3-seingeversbordje.

 • Zonder die seingevers is het met andere woorden niet duidelijk of een groep fietsers mag gebroken worden... Noch de wegcode, noch de rechtspraak is hier éénduidig!

 • ter info: art 41 uit de wegcode:

 • Artikel 41. Gedrag tegenover militaire kolonnes, stoeten, groepen voetgangers, processies, culturele, sportieve en toeristische evenementen, wielerwedstrijden, niet-gemotoriseerde sportwedstrijden of -competities, groepen fietsers, groepen motorfietsers, groepen ruiters en werfopzichters op de openbare weg

 • 41.1. Het is de weggebruikers verboden te breken :

 • 1° door een afdeling van een militaire kolonne bestaande uit een op mars zijnde troep of een voertuigenkonvooi waarvan de gang geregeld wordt door bevoegde personen of door daartoe gemachtigde militairen;

 • 2° door een stoet, een groep voetgangers, een samenkomst naar aanleiding van een cultureel, sportief of toeristisch evenement of een processie :

 • 3° door een groep deelnemers aan een wielerwedstrijd of aan een niet-gemotoriseerde sportwedstrijd of -competitie;

 • 4° [...] (opgeheven)

 • 41.2. Bij het naderen van een groep renners die aan een wielerwedstrijd deelnemen, moet elke bestuurder onmiddellijk uitwijken en stoppen.

 • 41.3.1. De weggebruikers moeten de aanwijzingen opvolgen die gegeven worden :

 • 1° ter vergemakkelijking van de beweging der legerkolonnes, door daartoe gemachtigde militairen;

 • 2° om de veiligheid te verzekeren :

  •  van culturele, sportieve en toeristische evenementen, van wielerwedstrijden en van niet-gemotoriseerde sportwedstrijden of -competities, door daartoe gemachtigde signaalgevers;

  •  van de groepen fietsers en groepen motorfietsers, door wegkapiteins;

  •  van de groepen voetgangers en groepen ruiters, door groepsleiders;

  •  van het personeel van de werken op de openbare weg door de werfopzichters;

  •  van uitzonderlijke voertuigen, door de begeleiders en de verkeerscoördinators.

 • 41.3.2. Om het verkeer stil te leggen, moeten die militairen, signaalgevers, wegkapiteins, groepsleiders, werfopzichters, begeleiders en verkeerscoördinators gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 afgebeeld is en waarvan de karakteristieken bepaald worden door de Minister van Verkeerswezen.

bottom of page