Uw bestuur

Dagelijks bestuur

Ritten

 • Pieter Schoevaerts
  Jan Verstreken

 • Ploegverantwoordelijken:

  • A: Jan Ryckaert
  • B: Erwin Van Eyken
  • C: Jan Verstreken
  • D: Else Torfs

  Chauffeurbeheer
  • Pieter Schoevaerts

  Verkenners

 • Zijn verantwoordelijk voor alle fietsritten inclusief de meerdaagse.

Eetdagen

 • David Degreef
  Peter Coart
  Wim Peters

 • Peter Bergen
  Ans Brants
  Dirk Janssens
  Ben Lauwens
  Viviane Torfs
  Bart Vancraenenbroeck
  Denise Vander Weyden
  Sylvie Van Dijck
  Katrien Vanhamme

 • Organisatie van alle aan eten gerelateerde activiteiten zoals de eetdagen, familie-bbq, ...

Evenementen

 • Marc DE PRINS
  Jan Verstreken

 • Verkenners

 • Organisatie van alle "non-food" evenementen: meerdaagse, Super8Classic, EHBO opleiding, ...

Planning

 • Ben Lauwens
  Alle bestuursleden

 • Operationele coördinatie binnen de club

Administratie en financiën

 • Johan Vanaken
  Administratie: Katrien Vanhamme
  Financiën: Steph Christiaens

 • Johan Baes
  Thomas Van De Venne
  Jan Verstreken

 • Boekhouding, facturatie, budgettering, verzekering, VWB, ledenbestand, ...

Sponsoring

 • Jan Verstreken
  Bob Van Steenweghen

 • Sponsors zoeken, contracten beheren, ...

Informatieverwerking

 • Katrien Vanhamme
  Ben Lauwens

 • Erwin Van Eyken

 • Back-end en technische kant van alle IT (website, laptops, scanning, ...)

Kledij

 • Marc Wouters
  Marc De Prins

 • David Degreef

 • Beheer van de kledijvoorraad, beestellingen, ....

Logistiek

 • Frans Janssens
  David Degreef

 • Rudi Deleus
  Dirk Janssens

 • Volgwagens, AED, EHBO, keuring, infrastructuur, materialen, ...

Communicatie en publieke relaties

 • Bob Van Steenweghen
  Katrien Vanhamme

 • Sociale media team

 • Communicaties en publiciteit naar nieuwe en bestaande leden.

Scroll naar boven